Skipper Agencja Żeglarska

PROSIMY O WYBÓR RODZAJU EGZAMINU:

 

Nr rachunku bankowego komisji egzaminacyjnej Agencji Żeglarskiej Skipper:
wpłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego 125,00 zł (opłata ulgowa), 250,00 zł (opłata standardowa):
PKO BP I/O Łódź nr 46 1020 3352 0000 1802 0212 9955

wpłata za egzamin na patent sternika motorowodnego 125,00 zł (opłata ulgowa), 250,00 zł (opłata standardowa): 
PKO BP I/O Łódź nr 46 1020 3352 0000 1802 0212 9955