Skipper Agencja Żeglarska

Żeglarz jachtowy

Numer egzaminuDataMiejsceCenaZapisy
Brak egzaminów

* 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się, poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki DZ.U. RP Poz. 460 z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej §22.1 opłaty egzaminacyjne za Egzaminy Państwowe są regulowane niniejszym rozporządzeniem, jednakowe w całej Polsce i wynoszą:

 • 250 zł – osoby dorosłe
 • 125 zł – osoby uczące się do 26 roku życia posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką

Nr rachunku bankowego komisji egzaminacyjnej Agencji Żeglarskiej Skipper:
wpłata za egzamin na patent żeglarza jachtowego 125,00 zł (opłata ulgowa), 250,00 zł (opłata standardowa):
PKO BP I/O Łódź nr 46 1020 3352 0000 1802 0212 9955

wpłata za egzamin na patent sternika motorowodnego 125,00 zł (opłata ulgowa), 250,00 zł (opłata standardowa): 
PKO BP I/O Łódź nr 46 1020 3352 0000 1802 0212 9955

 1. Dokument tożsamości np. dowód osobisty (osoba dorosła), ważna legitymacja szkolna/studencka (dotyczy uczniów i studentów)
 2. Dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej (jeżeli przelew był wykonany później niż dwa dni przed egzaminem)
 • prowadzenie jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
 • prowadzenie jachtów żaglowych o dł. do 12 m po wodach morskich wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2MM od brzegu, w porze dziennej


 • ukończony 14 rok życia

 

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

*

Uwaga! Prosimy wpisać odmienioną nazwę miejscowości, urodzony np. w: Warszawie, a nie w: Warszawa.

Adres korespondencyjny

Proszę o przesłanie informacji o egzaminie na adres

* pola obowiązkowe
** 50% zniżka przysługuje osobom uczącym się poniżej 26 roku życia i posiadającym ważną legitymację szkolną lub studencką

Potwierdź poprawność swoich danych

 • Lokalizacja:
 • Data:
 • Cena:

Dane osobowe

Adres korespondencyjny

Dane kontaktowe